فیلم ها

الهه

به‌زودی

من فقط شاعرم، جناب سروان!

از سه‌گانه ترانه‌هایِ ایرانی

شبِ شیدایی

از سه‌گانه ترانه‌هایِ ایرانی

خاطره‌هایِ خط‌خطی

از سه‌گانه ترانه‌هایِ ایرانی

بانو مرا دریاب

از دوتاییِ احمدرضا احمدی

وقتِ خوبِ مصائب

از دوتاییِ احمدرضا احمدی

اوجِ موج

از سه‌گانه‌ فروغ فرخ‌زاد

جامِ جان

از سه‌گانه‌ فروغ فرخ‌زاد

سردِ سبز

از سه‌گانه‌ فروغ فرخ‌زاد