بودیم... میانِ بود و نبود

از این‌جا می‌توانید بخوانیدش.

شادی به حکمِ اجبار!

می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.

توقیف دوباره «خانه پدری»

می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.

خبرگزاری ایسنا: «آیه‌های آه» در ترکیه

ترجمه کتابم در ترکیه منتشر شده. «یاپی کردی» منتشرش کرده. خبر را می‌توانید از این‌جا بخوانید.

ریسمانِ سستِ عدالت

یادداشتم را می‌توانید از این‌جا بخوانید.

مردم، کجای قصه؟!

درباره خاتمی و نجفی و اصلاح‌طلبان نوشته‌ام. می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.

تلنگری به نیتِ گل سرخ

در شماره شهریورِ ماه‌نامه فیلم نقدی نوشته‌ام بر فیلم قصر شیرین. می‌توانید از این‌جا بخوانیدش.

فروغ فرخ‌زاد: خالقِ شعر و غیرِشعر

یادداشتم درباره مطلب کایه‌دو‌سینما و سینماسینما درباره فروغ را می‌توانید از این‌جا بخوانید.